«Ժողովուրդն իմաստուն է»

13.11.2019թ-ին Վարդենիկի Ա. Օհանյանի անվան №2 հիմնական դպրոցի IIա դասարանում տեղի ունեցավ բաց դաս՝ նվիրված «Ժողովուրդն իմաստուն է» թեմայի ամփոփմանը (դասղեկ՝ Ա. Մկրտչյան):

Երեխաները թեման ամփոփեցին դերային խաղով, ինչպես նաև ներկայացրեցին  ժողովրդական բանահյուսության ժանրերը՝ առած-ասացվածք, հանելուկ, խաղիկ-տաղիկ, շուտասելուկ-սուտասելուկ, հաշվելուկ, օրհնանք-մաղթանք և այլն: Բացատրություն տրվեց նաև  նորածանոթ բառերին, վերլուծեցին ուղղագրական արժեք ունեցող  բառերը:

Դասը հագեցած էր գեղեցիկ դիդակտիկ նյութերով, հետաքրքիր և արդյունավետ հնարներով ու մեթոդներով, որոնք երեխաների մեջ սերմանեցին հայեցի դաստիարակություն՝ արժևորելով հայ մշակույթի պահպանման արժեքներից մեկը՝ ժողովրդական բանահյուսությունը:

Անվտանգ ինտերնետ