Ֆինանսական հաշվետվություն

2020թ․- 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Ծրագրային ցուցանիշներ ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին

Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ների դրամական միջոցների հոսքերի մասին

 

 

 

2019թ․- տարեկան  հաշվետվություն

Հաշվետվություն տարեկան 2019թ.

Ամփոփ հաշվետվություն 2019թ.

 

2019թ․- 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

 

2019թ․- 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

 

2019թ․- 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

 

2018թ․- տարեկան  հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն 2018թ

Հաշվետվություն տարեկան 2018թ.

 

2018թ․- 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

 

2018թ․- 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

 

2018թ․- 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 1-ին եռամսյակ

 

2017թ․- 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 4-րդ եռամսյակ

2017թ․4-րդ եռամսյակի -ձևեր

 

2017թ․- 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Ամփոփ հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

2017թ․-3-րդ եռամսյակի-ձևեր

 

2017թ․- 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

2017թ.-2-րդ-եռամսյակի-ձևեր

հաշվետվություն 2-րդ եռամսյակ

 

2017թ.-1-ին-եռամսյակի-հաշվետվություն

2016 թ.-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն

2016 թ.-ի 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2016 թ.-ի 3-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

2016 թ.-ի 4-րդ եռամսյակի (տարեկան) հաշվետվություն

2016թ-ի-տարեկան-հաշվետվություն