Տնօրենի տարեկան աշխատանքային պլան և հաշվետվություն

Տնօրենի աշխատանքային պլան 2017-2018թթ․

Հաշվետվություն 2018-2019