Կառավարման խորհրդի նիստեր

Արձանագրություն №10 — 2019թ․