Ծնողական խորհրդի կազմը

Անուն,ազգանուն Դասարան Պաշտոնը
1 Հարությունյան Լիլիթ 5Ա նախագահ
2 Մելոյան Արմինե 5Բ քարտուղար
3 Պողոսյան Հրաչուհի 1Ա անդամ
4 Սևոյան Քրիստինե 1Բ անդամ
5 Համբարձումյան Լիանա 2Ա անդամ
6 Սևոյան Անուշիկ 2Բ անդամ
7 Բաղդասարյան Մարիամ 3 անդամ
8 Մանուկյան Մարինե 4Ա անդամ
9 Արշակյան Նաիրա 4Բ անդամ
10 Նադարյան Լուսինե 6Ա անդամ
11 Մուրադյան Հռիփսիմե 6Բ անդամ
12 Տիգրանյան Ասյա 7 անդամ
13 Գրիգորյան Արմինե 8 անդամ
14 Արուճյան Նարինե 9Ա անդամ
15 Առաքելյան Տաթևիկ 9Բ անդամ